Girls Varsity Basketball · Valley vs. Dowling Varsity Girls’ Basketball